Stocks-PWR-Quanta Services Inc

PWR Quanta Services Inc

160.39 1.43 (0.90%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Quanta Services Incs inntekter decreased per 0.97% og utgjorde 4.42B. Nettoinntekt increased per 11.40% til 174.14M. Netto aktiva increased per 3.79% til 5.40B og EPS increased fra 1.06 til 1.10.
PWRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.74%
Netto fortjenestemargin
3.31%
Driftsmargin
5.34%
Avkastning
6.42%