Stocks-QFIN-Qifu Technology Inc

QFIN Qifu Technology Inc

16.11 0.42 (2.68%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Qifu Technology Incs inntekter decreased per 4.69% og utgjorde 2.46B. Nettoinntekt decreased per 33.45% til 594.85M. Netto aktiva increased per 14.06% til 2.72B og EPS decreased fra 5.58 til 3.71.
QFINs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
80.12%
Netto fortjenestemargin
27.77%
Driftsmargin
27.58%
Avkastning
31.43%