Stocks-R-Ryder System Inc

R Ryder System Inc

116.22 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ryder System Incs inntekter increased per 24.30% og utgjorde 12.01B. Nettoinntekt increased per 65.45% til 863.00M. Netto aktiva increased per 4.97% til 2.94B og EPS increased fra 9.70 til 17.03.
Rs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
19.26%
Netto fortjenestemargin
2.73%
Driftsmargin
7.53%
Avkastning
3.70%