Stocks-RAT.L-Rathbone Brothers PLC

RAT.L Rathbone Brothers PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Rathbone Brothers PLCs inntekter increased per 9.08% og utgjorde 511.38M. Nettoinntekt decreased per 34.89% til 48.98M. Netto aktiva decreased per 0.35% til 634.83M og EPS decreased fra 1.29 til 0.82.
RAT.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
88.71%
Netto fortjenestemargin
9.84%
Driftsmargin
25.33%
Avkastning
6.68%