Stocks-RDN-Radian Group Inc

RDN Radian Group Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Radian Group Incs inntekter decreased per 10.47% og utgjorde 1.19B. Nettoinntekt increased per 23.68% til 742.93M. Netto aktiva decreased per 7.97% til 3.92B og EPS increased fra 3.16 til 4.35.
RDNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
44.73%
Driftsmargin
72.94%
Avkastning
11.00%