Stocks-RDN-Radian Group Inc

RDN Radian Group Inc

20.37 -0.86 (-4.05%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Radian Group Incs inntekter increased per 6.26% og utgjorde 314.72M. Nettoinntekt decreased per 18.13% til 162.33M. Netto aktiva increased per 4.85% til 3.92B og EPS decreased fra 1.20 til 1.01.
RDNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
45.29%
Driftsmargin
88.36%
Avkastning
11.53%