Stocks-REG-Regency Centers Corp

REG Regency Centers Corp

64.14 1.12 (1.78%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Regency Centers Corps inntekter decreased per NaN og utgjorde 1.21B. Nettoinntekt increased per 260.89% til 488.04M. Netto aktiva decreased per NaN til 6.18B og EPS increased fra 2.12 til 2.81.
REGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
44.48%
Netto fortjenestemargin
24.83%
Driftsmargin
37.64%
Avkastning
2.64%