Stocks-REL.L-RELX PLC

REL.L RELX PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: RELX PLCs inntekter increased per 18.07% og utgjorde 8.55B. Nettoinntekt increased per 10.94% til 1.63B. Netto aktiva increased per 16.44% til 3.75B og EPS increased fra 0.76 til 0.85.
REL.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
61.10%
Netto fortjenestemargin
18.93%
Driftsmargin
28.44%
Avkastning
17.68%