Stocks-RF.PA-Eurazeo

RF.PA Eurazeo

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Eurazeos inntekter increased per 98.63% og utgjorde 5.59B. Nettoinntekt decreased per 74.14% til 489.03M. Netto aktiva decreased per NaN til 9.28B og EPS decreased fra N/A til 8.15.
RF.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.13%
Netto fortjenestemargin
8.55%
Driftsmargin
20.11%
Avkastning
4.91%