Stocks-RI.PA-Pernod-Ricard SA

RI.PA Pernod-Ricard SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Pernod-Ricard SAs inntekter increased per 13.42% og utgjorde 12.14B. Nettoinntekt increased per 12.58% til 2.28B. Netto aktiva increased per 2.85% til 16.72B og EPS decreased fra 7.64 til N/A.
RI.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
59.70%
Netto fortjenestemargin
14.37%
Driftsmargin
27.59%
Avkastning
5.96%