Stocks-RIGL-Rigel Pharmaceuticals Inc

RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Rigel Pharmaceuticals Incs inntekter decreased per 19.43% og utgjorde 120.24M. Nettoinntekt decreased per 226.97% til -58.57M. Netto aktiva decreased per 144.83% til -13.62M og EPS decreased fra -0.11 til -0.34.
RIGLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
97.23%
Netto fortjenestemargin
-50.23%
Driftsmargin
-14.40%
Avkastning
-95.12%