Stocks-RIGL-Rigel Pharmaceuticals Inc

RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc

1.14 0.04 (4.13%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Rigel Pharmaceuticals Incs inntekter decreased per 19.43% og utgjorde 120.24M. Nettoinntekt decreased per 226.97% til -58.57M. Netto aktiva decreased per 144.83% til -13.62M og EPS decreased fra -0.11 til -0.34.
RIGLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
97.91%
Netto fortjenestemargin
-71.86%
Driftsmargin
-26.05%
Avkastning
-88.92%