Stocks-RJF-Raymond James Financial Inc

RJF Raymond James Financial Inc

112.43 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Raymond James Financial Incs inntekter increased per 14.89% og utgjorde 12.99B. Nettoinntekt increased per 15.24% til 1.74B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 6.98 til 7.97.
RJFs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
91.15%
Netto fortjenestemargin
12.78%
Driftsmargin
21.24%
Avkastning
7.30%