Stocks-RMAX-RE/MAX Holdings

RMAX RE/MAX Holdings

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: RE/MAX Holdingss inntekter increased per 7.18% og utgjorde 353.39M. Nettoinntekt increased per 138.53% til 9.49M. Netto aktiva decreased per 55.94% til 30.43M og EPS increased fra -0.84 til 0.26.
RMAXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
64.20%
Netto fortjenestemargin
2.54%
Driftsmargin
21.08%
Avkastning
0.94%