Stocks-RMS.PA-Hermes International

RMS.PA Hermes International

1881.40 42.20 (2.29%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hermes Internationals inntekter increased per 29.17% og utgjorde 11.60B. Nettoinntekt increased per 37.73% til 3.38B. Netto aktiva increased per 32.34% til 12.46B og EPS increased fra 23.30 til 32.09.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning