Stocks-RMV.L-Rightmove PLC

RMV.L Rightmove PLC

553.1690 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Rightmove PLCs inntekter increased per 9.10% og utgjorde 332.62M. Nettoinntekt increased per 6.87% til 195.68M. Netto aktiva decreased per 3.36% til 68.16M og EPS increased fra 0.21 til 0.23.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning