Stocks-RPAY-Repay Holdings Corp

RPAY Repay Holdings Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Repay Holdings Corps inntekter increased per 27.35% og utgjorde 279.23M. Nettoinntekt increased per 115.60% til 8.74M. Netto aktiva increased per 1.67% til 928.29M og EPS increased fra -0.60 til 0.12.
RPAYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
41.43%
Netto fortjenestemargin
-31.16%
Driftsmargin
-1.33%
Avkastning
-6.31%