Stocks-RWE.DE-RWE AG

RWE.DE RWE AG

33.12 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: RWE AGs inntekter increased per 56.43% og utgjorde 38.37B. Nettoinntekt increased per 259.62% til 2.99B. Netto aktiva decreased per NaN til 29.28B og EPS decreased fra N/A til 3.93.
RWE.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
16.45%
Netto fortjenestemargin
1.51%
Driftsmargin
16.45%
Avkastning
2.12%