Stocks-RWT-Redwood Trust Inc

RWT Redwood Trust Inc

6.57 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Redwood Trust Incs inntekter decreased per 14.27% og utgjorde 721.00M. Nettoinntekt decreased per 151.25% til -164.00M. Netto aktiva decreased per 21.79% til 1.08B og EPS decreased fra 2.25 til -1.40.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning