Stocks-SAF.PA-SAFRAN

SAF.PA SAFRAN

177.05 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: SAFRANs inntekter increased per 29.01% og utgjorde 19.52B. Nettoinntekt decreased per 3,667.65% til -2.43B. Netto aktiva decreased per NaN til 10.92B og EPS decreased fra N/A til -5.76.
SAF.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.98%
Netto fortjenestemargin
-0.11%
Driftsmargin
10.99%
Avkastning
0.56%