Stocks-SAF.PA-SAFRAN

SAF.PA SAFRAN

150.88 2.28 (1.53%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: SAFRANs inntekter increased per 29.01% og utgjorde 19.52B. Nettoinntekt decreased per 3,667.65% til -2.43B. Netto aktiva decreased per NaN til 10.92B og EPS decreased fra N/A til -5.76.
SAF.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.98%
Netto fortjenestemargin
1.13%
Driftsmargin
10.99%
Avkastning
2.06%