Stocks-SAND.ST-Sandvik AB

SAND.ST Sandvik AB

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Sandvik ABs inntekter increased per 12.62% og utgjorde 126.50B. Nettoinntekt increased per 19.04% til 15.30B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 8.94 til 12.18.
SAND.STs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
40.92%
Netto fortjenestemargin
11.48%
Driftsmargin
17.61%
Avkastning
11.38%