Stocks-SAX.DE-Stroeer SE & Co KGaA

SAX.DE Stroeer SE & Co KGaA

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Stroeer SE & Co KGaAs inntekter increased per 8.89% og utgjorde 1.77B. Nettoinntekt increased per 16.55% til 151.82M. Netto aktiva decreased per 2.10% til 473.70M og EPS increased fra 2.14 til 2.53.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning