Stocks-SBH-Sally Beauty Holdings Inc.

SBH Sally Beauty Holdings Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Sally Beauty Holdings Inc.s inntekter decreased per 2.29% og utgjorde 3.73B. Nettoinntekt increased per 0.57% til 184.60M. Netto aktiva increased per 73.26% til 508.75M og EPS increased fra 1.66 til 1.69.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning