Stocks-SBUX-Starbucks Corporation

SBUX Starbucks Corporation

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Starbucks Corporations inntekter increased per 11.55% og utgjorde 35.98B. Nettoinntekt increased per 25.62% til 4.12B. Netto aktiva increased per 8.17% til -7.99B og EPS increased fra 2.83 til 3.58.
SBUXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
22.41%
Netto fortjenestemargin
10.73%
Driftsmargin
15.57%
Avkastning
32.54%