Stocks-SDF.DE-K+S Aktiengesellschaft

SDF.DE K+S Aktiengesellschaft

12.648 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: K+S Aktiengesellschafts inntekter increased per 76.67% og utgjorde 5.68B. Nettoinntekt decreased per 30.59% til 1.51B. Netto aktiva increased per 26.85% til 6.72B og EPS decreased fra 11.80 til 7.88.
SDF.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
24.06%
Netto fortjenestemargin
4.08%
Driftsmargin
19.73%
Avkastning
2.93%