Stocks-SEE-Sealed Air Corp

SEE Sealed Air Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Sealed Air Corps inntekter increased per 1.95% og utgjorde 5.64B. Nettoinntekt increased per 0.02% til 491.30M. Netto aktiva increased per 38.36% til 344.10M og EPS increased fra 3.22 til 3.33.
SEEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.26%
Netto fortjenestemargin
8.39%
Driftsmargin
16.17%
Avkastning
11.99%