Stocks-SF.US-Stifel Financial Corporation

SF.US Stifel Financial Corporation

64.76 -0.53 (-0.81%)
Markedet er åpentForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Stifel Financial Corporations inntekter decreased per 3.98% og utgjorde 4.59B. Nettoinntekt decreased per 19.72% til 662.16M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 6.66 til 5.32.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning