Stocks-SFIX-Stitch Fix Inc

SFIX Stitch Fix Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2023: Stitch Fix Incs inntekter decreased per 20.96% og utgjorde 1.64B. Nettoinntekt increased per 16.97% til -171.97M. Netto aktiva decreased per 23.35% til 247.31M og EPS increased fra -1.90 til -1.50.
SFIXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
39.62%
Netto fortjenestemargin
-4.50%
Driftsmargin
-6.43%
Avkastning
-19.08%