Stocks-SFM-Sprouts Farmers Market Inc.

SFM Sprouts Farmers Market Inc.

34.49 0.45 (1.32%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Sprouts Farmers Market Inc.s inntekter decreased per 0.91% og utgjorde 1.58B. Nettoinntekt decreased per 31.37% til 45.12M. Netto aktiva increased per 0.54% til 1.05B og EPS decreased fra 0.61 til 0.42.
SFMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.74%
Netto fortjenestemargin
3.64%
Driftsmargin
5.77%
Avkastning
10.92%