Stocks-SGRO.L-Segro

SGRO.L Segro

749.27 21.56 (2.96%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Segros inntekter increased per 23.20% og utgjorde 669.00M. Nettoinntekt decreased per 147.46% til -1.93B. Netto aktiva decreased per 15.35% til 11.37B og EPS decreased fra 3.38 til -1.60.
SGRO.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
63.14%
Netto fortjenestemargin
258.92%
Driftsmargin
51.10%
Avkastning
8.97%