Stocks-SIRI-Sirius XM Holdings Inc

SIRI Sirius XM Holdings Inc

4.32 0.17 (4.10%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Sirius XM Holdings Incs inntekter increased per 3.53% og utgjorde 9.00B. Nettoinntekt decreased per 7.69% til 1.21B. Netto aktiva decreased per 27.66% til -3.35B og EPS decreased fra 0.32 til 0.31.
SIRIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.34%
Netto fortjenestemargin
12.46%
Driftsmargin
22.71%
Avkastning
15.35%