Stocks-SJM-JM Smucker Co

SJM JM Smucker Co

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/4/2023: JM Smucker Cos inntekter increased per 6.63% og utgjorde 8.53B. Nettoinntekt decreased per 114.45% til -91.30M. Netto aktiva decreased per 10.43% til 7.29B og EPS decreased fra 5.83 til -0.86.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning