Stocks-SK.PA-SEB SA

SK.PA SEB SA

112.25 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: SEB SAs inntekter increased per 0.58% og utgjorde 8.01B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
SK.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.70%
Netto fortjenestemargin
5.04%
Driftsmargin
7.33%
Avkastning
7.33%