Stocks-SMIN.L-Smiths Group

SMIN.L Smiths Group

1668.49 13.48 (0.81%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2022: Smiths Groups inntekter increased per 6.65% og utgjorde 2.57B. Nettoinntekt decreased per 91.72% til 13.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.71 til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning