Stocks-SMSN.L-Samsung Electronics Co Ltd - GDR

SMSN.L Samsung Electronics Co Ltd - GDR

1342.98 24.96 (1.89%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Samsung Electronics Co Ltd - GDRs inntekter decreased per 4.33% og utgjorde 233.62B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
SMSN.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.84%
Netto fortjenestemargin
14.10%
Driftsmargin
5.99%
Avkastning
12.90%