Stocks-SNOW-Snowflake Inc.

SNOW Snowflake Inc.

213.68 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Snowflake Inc.s inntekter increased per 69.41% og utgjorde 2.07B. Nettoinntekt decreased per 17.29% til -797.53M. Netto aktiva increased per 8.31% til 5.47B og EPS decreased fra -2.26 til -2.50.
SNOWs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
65.48%
Netto fortjenestemargin
-79.26%
Driftsmargin
-40.25%
Avkastning
-24.29%