Stocks-SOF.BR-Sofina SA

SOF.BR Sofina SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Sofina SAs inntekter decreased per 33.67% og utgjorde 66.48M. Nettoinntekt decreased per 172.16% til -1.87B. Netto aktiva decreased per NaN til 9.31B og EPS decreased fra N/A til -55.85.
SOF.BRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
100.00%
Netto fortjenestemargin
503.63%
Driftsmargin
-659.10%
Avkastning
8.51%