Stocks-SPGI-S&P Global Inc

SPGI S&P Global Inc

396.19 6.34 (1.63%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: S&P Global Incs inntekter increased per 34.76% og utgjorde 11.18B. Nettoinntekt increased per 7.94% til 3.52B. Netto aktiva increased per 617.92% til 39.74B og EPS decreased fra 12.51 til 10.20.
SPGIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.34%
Netto fortjenestemargin
31.98%
Driftsmargin
33.28%
Avkastning
37.07%