Stocks-SPIE.PA-Spie SA

SPIE.PA Spie SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Spie SAs inntekter increased per 16.01% og utgjorde 8.11B. Nettoinntekt decreased per 9.63% til 154.00M. Netto aktiva increased per 12.66% til 1.90B og EPS decreased fra 1.05 til N/A.
SPIE.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
4.23%
Netto fortjenestemargin
1.84%
Driftsmargin
5.29%
Avkastning
3.60%