Stocks-SRG.MI-Snam Group

SRG.MI Snam Group

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Snam Groups inntekter increased per 6.04% og utgjorde 3.50B. Nettoinntekt decreased per 55.20% til 672.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 7.52B og EPS decreased fra N/A til 0.20.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning