Stocks-ST-Sensata Technologies Holding N.V.

ST Sensata Technologies Holding N.V.

32.89 -0.43 (-1.29%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Sensata Technologies Holding N.V.s inntekter increased per 5.46% og utgjorde 4.03B. Nettoinntekt decreased per 14.55% til 310.69M. Netto aktiva increased per 0.52% til 3.11B og EPS decreased fra 2.28 til 1.99.
STs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.16%
Netto fortjenestemargin
9.59%
Driftsmargin
15.16%
Avkastning
5.42%