Stocks-STLD-Steel Dynamics Inc

STLD Steel Dynamics Inc

102.53 3.88 (3.93%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Steel Dynamics Incs inntekter increased per 20.92% og utgjorde 22.26B. Nettoinntekt increased per 19.49% til 3.88B. Netto aktiva increased per 28.09% til 8.10B og EPS increased fra 15.56 til 20.92.
STLDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.62%
Netto fortjenestemargin
11.52%
Driftsmargin
18.88%
Avkastning
21.18%