Stocks-STZ-Constellation Brands Inc.

STZ Constellation Brands Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 28/2/2023: Constellation Brands Inc.s inntekter increased per 7.16% og utgjorde 9.45B. Nettoinntekt decreased per 3,950.00% til -38.50M. Netto aktiva decreased per 27.51% til 8.73B og EPS decreased fra -0.21 til -0.42.
STZs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
50.69%
Netto fortjenestemargin
12.84%
Driftsmargin
32.48%
Avkastning
4.34%