Stocks-SU-Suncor Energy Inc.

SU Suncor Energy Inc.

31.98 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Suncor Energy Inc.s inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 60.39% til 5.27B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 2.21 til N/A.
SUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
47.54%
Netto fortjenestemargin
4.03%
Driftsmargin
20.56%
Avkastning
5.73%