Stocks-SXT-Sensient Technologies Corp

SXT Sensient Technologies Corp

72.01 1.24 (1.75%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Sensient Technologies Corps inntekter decreased per 3.42% og utgjorde 348.74M. Nettoinntekt decreased per 19.22% til 29.12M. Netto aktiva increased per 4.72% til 999.60M og EPS decreased fra 0.85 til 0.69.
SXTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.04%
Netto fortjenestemargin
8.83%
Driftsmargin
13.69%
Avkastning
7.95%