Stocks-SYNT.L-Synthomer PLC

SYNT.L Synthomer PLC

144.38 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Synthomer PLCs inntekter increased per 2.34% og utgjorde 2.38B. Nettoinntekt decreased per 112.33% til -25.90M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.03B og EPS decreased fra N/A til -0.07.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning