Stocks-TCOM.CH-Trip.com Group Ltd-ADR

TCOM.CH Trip.com Group Ltd-ADR

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Trip.com Group Ltd-ADRs inntekter decreased per 4.15% og utgjorde 2.98B. Nettoinntekt increased per 302.99% til 203.01M. Netto aktiva decreased per NaN til 16.26B og EPS decreased fra N/A til 0.32.
TCOM.CHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
81.36%
Netto fortjenestemargin
1.55%
Driftsmargin
22.66%
Avkastning
0.98%