Stocks-TECN.ZU-Tecan Group AG

TECN.ZU Tecan Group AG

323.3143 3.9940 (1.25%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Tecan Group AGs inntekter increased per 20.88% og utgjorde 1.14B. Nettoinntekt decreased per 0.44% til 121.13M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.36B og EPS decreased fra N/A til 9.47.
TECN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
37.20%
Netto fortjenestemargin
12.20%
Driftsmargin
11.58%
Avkastning
10.20%