Stocks-TEL.OL-Telenor

TEL.OL Telenor

123.15 0.85 (0.70%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Telenors inntekter increased per 1.66% og utgjorde 87.20B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
TEL.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
42.17%
Netto fortjenestemargin
9.02%
Driftsmargin
21.23%
Avkastning
6.56%