Stocks-TFI.PA-TF1 Group

TFI.PA TF1 Group

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: TF1 Groups inntekter increased per 3.32% og utgjorde 2.51B. Nettoinntekt decreased per 18.75% til 182.00M. Netto aktiva increased per 5.48% til 1.86B og EPS decreased fra 1.07 til 0.84.
TFI.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
4.53%
Netto fortjenestemargin
6.40%
Driftsmargin
11.46%
Avkastning
7.97%