Stocks-TGS.OL-TGS-NOPEC

TGS.OL TGS-NOPEC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: TGS-NOPECs inntekter increased per 42.66% og utgjorde 6.89B. Nettoinntekt increased per 279.22% til 833.81M. Netto aktiva increased per 23.80% til 12.14B og EPS increased fra -3.96 til 7.02.
TGS.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.00%
Netto fortjenestemargin
-7.40%
Driftsmargin
14.78%
Avkastning
-1.62%