Stocks-TIT.MI-Telecom Italia S.p.A.

TIT.MI Telecom Italia S.p.A.

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Telecom Italia S.p.A.s inntekter increased per 3.08% og utgjorde 15.79B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra -0.41 til N/A.
TIT.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
8.86%
Netto fortjenestemargin
-6.08%
Driftsmargin
4.56%
Avkastning
-2.82%